Archive plan search

 • Iaşi Datacenter
  • Arhivele Naționale ale României
   • SARIAS Import
   • IAŞI
    • Go to the first entry ...
    • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
    • IS-F-00072 Parchetul General al Curţii de Apel Iaşi (1860-1952)
    • IS-F-00075 Stare Civilă (s. d. (sine dato))
     • IS-F-00075 Registre mitricale
     • IS-F-00075 Registre comunale
     • IS-F-00075 Dosare casatorie-oraşul Iaşi
     • IS-F-00075 Opise Colecţia de Stare Civilă Oraş Iaşi - născuţi
     • IS-F-00075 Stare Civilă Oraş Iaşi (1865-1905)
    • IS-F-00076 Judecătoria I urbană Iaşi / Tribunalul Popular Iaşi / Judecăptoria Populară Iaşi (1876-1952)
    • IS-F-00077 Flotila Galaţi (1883-1896)
    • IS-F-00089 Comitetul Provizoriu al Comunei Urbane Iaşi / Sfatul Municipal Iaşi / Eforia Oraşului Iaşi / Sfatul Orăşenesc / Primăria... (1832-1968)
    • IS-F-00091 Seminarul "Veniamin Costache" Iaşi / Şcoala pentru învăţătura feciorilor de preoţi / Seminaria centrală de la Socola (1834-1939)
    • IS-F-00092 Baroul Avocaţilor Iaşi / / Baroul Avocaţilor / Colegiul Avocaţilor Iaşi / Colegiul de avocaţi al Regiunii Iaşi / Colegiu... (1865-1966)
    • IS-F-00093 Mitropolia Moldovei (1802-1906)
    • IS-F-00095 Comitetul Central de Inspecţie Şcolară (1849-1881)
    • IS-F-00098 Academia Mihăileană (1835-1860)
    • IS-F-00099 Liceul Naţional „Mihail Sadoveanu” (fostă Şcoala medie de băieţi Mihail Sadoveanu din Iaşi, date extreme 1861-1953) (1861-1953)
    • IS-F-00100 Gimnaziul „Alexandru cel Bun” Iaşi (1865-1937)
    • IS-F-00105 Epitropia Generală a Spitalelor „Sf. Spiridon” Iaşi (1824-1947)
    • IS-F-00106 Societatea pentru învăţătura poporului român (1867-1948)
    • IS-F-00107 Societatea Creditul Urban (1893-1949)
    • IS-F-00108 Inspectoratul Regional Şcolar Iaşi (s. d. (sine dato))
    • IS-F-00110 Fundaţia Regală „Regele Ferdinand I” (1931-1947)
    • IS-F-00117 Colecţia „Melchisedec” (1847-1891)
    • IS-F-00119 Banca Românească – Sucursala Iaşi (1941-1950)
    • IS-F-00122 Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi (1868-1950)
    • IS-F-00123 Liceul de Fete „Oltea Doamna” Iaşi (1865-1965)
    • IS-F-00126 Academia de Arte Frumoase Iaşi (1859-1950)
    • IS-F-00129 Parohia Bisericii Banu (1838-1951)
    • IS-F-00130 Judecătoria de ocol rural Popricani (1948-1951)
    • IS-F-00131 Judecătoria de ocol rural Şipote (1908-1952)
    • IS-F-00132 Judecătoria II urbană Iaşi (1886-1949)
    • IS-F-00133 Judecătoria I mixtă Iaşi (1926-1949)
    • IS-F-00134 Judecătoria II mixtă Iaşi (1926-1949)
    • IS-F-00135 Judecătoria de ocol rural Voineşti (1909-1949)
    • IS-F-00139 Primăria Comunei Scânteia (1864-1955)
    • IS-F-00140 Primăria Comunei Codăieşti (1864-1930)
    • IS-F-00141 Primăria Comunei Tăcuta (1864-1948)
    • IS-F-00142 Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi (1879-1970)
    • IS-F-00144 Rezidenţa regală a Ţinutului Prut (1930-1940)
    • IS-F-00145 Seminarul Teologic Huşi (1852-1934)
    • IS-F-00146 Curtea cu Juri Iaşi / Curtea cu Juraţi Iaşi (1913-1938)
    • IS-F-00147 Directoratul Ministerial VI Moldova Iaşi (1930-1934)
    • IS-F-00152 Parohia Sf. Neculai (Nicolae) din Iarmaroc / Parohia Sf. Nicolae Socola-Iasi (1827-1892)
    • IS-F-00155 Ateneul Popular Tătăraşi (1921-1950)
    • IS-F-00161 Fabrica de Spirt „Fermentul” (1941-1947)
    • IS-F-00162 Comitetul Democratic Evreiesc (1948-1951)
    • IS-F-00164 Primăria Comunei Ruginoasa (1945-1950)
    • IS-F-00167 Primăria Comunei Mirceşti (1864-1950)
    • IS-F-00173 Parohia Bisericii Golia (1863-1913)
    • IS-F-00174 Parohia Bisericii Vovidenia (1860-1907)
    • IS-F-00175 Colecţia „N. A. Bogdan” (1853-1938)
    • IS-F-00176 Institutul de Igienă Iaşi (1929-1955)
    • IS-F-00179 Banca Populară a Profesorilor Iaşi (1939-1949)
    • IS-F-00180 Parohia Bisericii Bărboi din Iaşi (1863-1909)
    • IS-F-00181 Parohia Bisericii „Sf. Vasile” Tătăraşi (1873-1875)
    • IS-F-00182 Pretura Plăşii Tg. Frumos (1919-1950)
    • IS-F-00184 Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi (1856-1959)
    • IS-F-00185 Şcoala Primară de Aplicaţie de pe lângă de Băieţi „Vasile Lupu” Iaşi (1887-1957)
    • IS-F-00200 Judecătoria de Muncă Iaşi (1933-1947)
    • IS-F-00203 Liceul Comercial Evreiesc Mixt (1940-1944)
    • IS-F-00204 Inspectoratul Tehnic Cadastral al judetului Iaşi (1864-1953)
    • IS-F-00206 Căminul de Cultură Judeţean „Unirea” Iaşi (1931-1956)
    • IS-F-00210 Pretura Plăşii Paşcani (1919-1950)
    • IS-F-00211 Pretura Plăşii Mirceşti (1925-1950)
    • IS-F-00212 Pretura Plăşii Lespezi, judeţul Baia (1932-1950)
    • IS-F-00213 Inspectoratul de Jandarmi Iaşi (1918-1949)
    • IS-F-00214 Inspectoratul Regional de Poliţie (1915-1951)
    • IS-F-00215 Circa I-a de Poliţie (1915-1930)
    • IS-F-00216 Circa a II-a de Poliţie (1916-1948)
    • IS-F-00217 Circumscripţia a III-a de Poliţie Iaşi (1924-1952)
    • IS-F-00218 Circumscripţia a IV-a de Poliţie Iaşi (1912-1954)
    • IS-F-00223 Corpul IV de Armată, Consiliul de Război (1861-1947)
    • IS-F-00226 Circumscripţia Agricolă Ungheni (1931-1940)
    • IS-F-00232 Universitatea Populară din Ungureni – Botoşani (1927-1950)
    • IS-F-00233 Pretura Plăşii Podu Iloaiei (1919-1950)
    • IS-F-00234 Comitetul Provizoriu al Comunei Bălţaţi / Primăria Comunei Bălţaţi (1927-1947)
    • IS-F-00235 Primăria Comunei Buznea (1932-1950)
    • IS-F-00236 Primăria Comunei Prigoreni (1932-1945)
    • IS-F-00237 Primăria Comunei Războieni (1939-1951)
    • IS-F-00238 Primăria Comunei Lungani /Sfatul Popular al Comunei Lungani (1921-1955)
    • IS-F-00239 Parohia Bisericii Sf. Dumitru-Prigoreni, com. Braiesti (1897-1909)
    • IS-F-00242 Şcoala Medie Serală a Ministerului Forţelor Armate -Iaşi (1952-1959)
    • IS-F-00243 Liceul Clasic Iaşi (1899-1958)
    • IS-F-00245 Asociaţia Cercetaşilor Români din Războiul din 1916-1919 (1916-1942)
    • IS-F-00247 Societatea de Medici şi Naturalişti (1930-1949)
    • IS-F-00248 Şcoala de Îndreptare Copou (1921-1953)
    • IS-F-00249 Şcoala Tehnică Profesională de fete Nr. 2 din Iaşi (1879-1959)
    • IS-F-00255 Primăria Comunei Andrieşeni, Judeţul Iaşi (1864-1950)
    • IS-F-00256 Dugan Opaiţ Ilie şi Arcadie (1860-1951)
    • IS-F-00257 „Contenciosul Statului” Iaşi (1913-1948)
    • IS-F-00269 Judecătoria de ocol rural Hârlău (1908-1952)
    • IS-F-00270 Judecătoria de ocol rural Ţigănaşi (1908-1947)
    • IS-F-00271 Frontul Renaşterii Naţionale Iaşi / (FRN) Frontul Renaşterii Naţionale al Ţinutului Prut/Partidul Naţiunii (1939-1940)
    • IS-F-00278 Gimnaziul „Grigore L. Trancu” Tg. Frumos (1920-1938)
    • IS-F-00282 Şcoala de Arte şi Meserii Iaşi (1893-1942)
    • IS-F-00283 Şcoala Germană Evanghelică Iaşi (1902-1911)
    • IS-F-00285 Şcoala Primară de Băieţi „Moritz. Wachtel” Iaşi (1914-1950)
    • IS-F-00289 Şcoala Primară de Băieţi Tg. Frumos (1875-1906)
    • IS-F-00290 Inspectoratul Agricol Regional Iaşi (1944-1948)
    • IS-F-00303 Primăria Comunei Podu Iloaiei (1944-1952)
    • IS-F-00309 Colecţia „Mihai Costăchescu” (1873-1966)
    • IS-F-00310 Colecţia „Gheorghe Ghibănescu” (1858-1965)
    • IS-F-00337 Comitetul Regional de Cruce Roşie (1950-1966)
    • IS-F-00345 Crucea Roşie – Raionul Paşcani (1939-1965)
    • IS-F-00350 Colecţia „Victor Cădere” (1902-1966)
    • Open the next 100 entries ... (another 277 entries)
    • Go to the last entry ...
   • BACĂU
   • BOTOȘANI
   • NEAMȚ
   • SUCEAVA
   • VRANCEA
   • VASLUI


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional Iași