Archive plan search

 • Iaşi Datacenter
  • Arhivele Naționale ale României
   • SARIAS Import
   • IAŞI
    • Go to the first entry ...
    • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
    • IS-F-00060 Prefectura Judeţului Covurlui 1860-1948 / Pîrcălăbia Galaţi 1741-1860 / Comitetul Provizoriu 1949-1950 (1850-1851)
    • IS-F-00062 Comitetul Sănătăţii (1828-1862)
    • IS-F-00064 Divanul de Întărituri / Curtea de Întărituri (1833-1971)
    • IS-F-00072 Parchetul General al Curţii de Apel Iaşi (1860-1952)
    • IS-F-00073 Parchetul Tribunalului Iaşi (1896-1951)
    • IS-F-00075 Stare Civilă (s. d. (sine dato))
     • IS-F-00075 Registre mitricale
     • IS-F-00075-1 COLECŢIA DE STARE CIVILĂ A ŢINUTULUI IAŞI (1835-1864)
     • IS-F-00075 Registre comunale
     • IS-F-00075 Dosare casatorie-oraşul Iaşi
     • IS-F-00075 Opise Colecţia de Stare Civilă Oraş Iaşi - născuţi
      • LITERA "A"
       • 1867
       • 1868 (1868)
       • 1869 (1869)
       • 1870 (1870)
       • 1871 (1871)
       • 1872 (1872)
       • 1873 (1873)
        • Go to the first entry ...
        • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
        • AVRAM TAUBA (1873.04.04)
        • ALPERU NETI (1873.04.10)
        • ARONU AVRAM (1873.04.10)
        • AGATŞTAIN LEIBU (1873.04.11)
        • AVRAM NUHAM (1873.04.19)
        • ARGHIROPOLO ECATERINA (1873.04.21)
        • AGARICI ARTEMISA (1873.04.04)
        • AVRAM AVRAM (1873.04.12)
        • ARON IDES REIZA (1873.04.12)
        • AVRAMOVICI AVRAM (1873.04.18)
        • AGAGEAN GHEORGHIE (1873.04.19)
        • AVRAM SIMON (1873.04.25)
        • ANDRIESCU ELENA (1873.04.01)
        • ALTER SIMON IOSEPU (1873.04.30)
        • AVRAM MARCU (1873.05.11)
        • AVRAM MALCA ROISA (1873.05.14)
        • AVRAM IOSEPU (1873.05.26)
        • AVRAMOVICI BRANA (1873.05.14)
        • AIZMAN (MARCU) IANCU (1873.05.25)
        • AVRAMOVICI BEILA HAEA (1873.05.27)
        • AVRAM ŞURA RIFCA (1873.05.09)
        • ARSENI IOAN (1873.05.18)
        • ARONOVICI HANA (1873.05.20)
        • AVRAM ENTA (1873.05.21)
        • AIZICU AVRAM (1873.05.21)
        • ANGHENSTERN HANA LEEA (1873.05.23)
        • ALTAR MARIA (1873.05.29)
        • AVRAM RUHLA (1873.05.29)
        • ALPER IŢICU (1873.06.03)
        • ARGHIR GHEORGHIE (1873.06.05)
        • AVRAM HANA RUHLA (1873.06.07)
        • AVRAM BINO (1873.06.08)
        • AVRAM MALCA (1873.06.10)
        • AVRAM IŢICU (1873.06.10)
        • ARON OIŞIE (1873.06.13)
        • ATANASIU GHEORGHE (1873.06.19)
        • AVRAM ŞMIL (1873.06.24)
        • AXINTE MARIA (1873.06.27)
        • AFUMATU GOLDA (1873.06.25)
        • ALDAS ITA (1873.06.26)
        • ARON ŢIRLA HENE (1873.07.05)
        • AVRAMOVICI IANCU (1873.07.04)
        • AVIMESCU EUGENIA (1873.07.15)
        • AMBROIEVICI IULIA VANDA (1873.07.15)
        • ALESCU IULIA (1873.07.26)
        • AGACHI IOAN (1873.07.27)
        • ARON HANA (1873.07.29)
        • ALTĂR HAEA (1873.07.01)
        • AVRAM FREIDA (1873.07.04)
        • AVRAMOVICI UŞER (1873.07.09)
        • AVRAM ENTA (1873.07.10)
        • AVRAM ŞOIL IOSEL (1873.07.13)
        • ABERMAN HAIM (1873.07.16)
        • ARON RUHLA LEEA (1873.07.17)
        • AIZICU IŢICU (1873.07.19)
        • AVRAM NEHA (1873.08.11)
        • ANTONIADI TITUS (1873.08.20)
        • AVRAM IŢICU (1873.08.25)
        • AMICA ŞTEFAN (1873.08.11)
        • ALCAZ EUGENIU (1873.08.17)
        • ALISTARI NATALIA (1873.08.27)
        • ANDRIECIUC DIMITRIE (1873.09.02)
        • ABRAM BRUHA (1873.09.02)
        • AXEL DVOSIE (1873.09.14)
        • AGAPI GLICHERIA (1873.09.18)
        • ADLERU AVRAM (1873.09.28)
        • ARONOVICI NUSIM (1873.09.30)
        • ANGHELACHI VASSILIE (1873.09.03)
        • ALTAR GOLDA BERCU (1873.09.03)
        • ABRAMOVICI CEARNA (1873.09.05)
        • ANDRONIC IOAN (1873.09.07)
        • AVRAM LEIBA (1873.09.12)
        • AVRAM FREIDA BLIMA (1873.09.13)
        • AVRAM HINDA (1873.09.15)
        • AVRAM SURA (1873.09.16)
        • ANTON NECULAI (1873.09.16)
        • ALEXANDRESCU ANNA (1873.09.17)
        • AVRAM LEEA (1873.09.20)
        • ALPERN RIFCA (1873.09.23)
        • AVRAM SIMA NEHA (1873.09.24)
        • ANDRONACHI MARIA (1873.09.27)
        • ALEXANDRU RUXANDA (1873.11.04)
        • ANGHELUŢE GHEORGHE (1873.11.05)
        • AIZIC NOIE (1873.11.07)
        • AVRAMOVICI SOLOMON (1873.11.12)
        • ARON BRANA REIZA (1873.11.15)
        • ARON FREIDA (1873.11.15)
        • AISEN BRANA (1873.11.24)
        • ANGHELUŢA NECULAI (1873.11.27)
        • ARON RUHLA (1873.11.30)
        • AVRAM BEILA (1873.11.08)
        • AVRAM MENDEL (1873.11.09)
        • AVRAM DAVIDU (1873.11.17)
        • AVRAM HAEA SURA (1873.11.30)
        • ALEXA MARIA (1873.11.07)
        • AVRAMOVICI ZISSU (1873.11.11)
        • AVRAMOVICI AVRAM (1873.11.22)
        • ANGHELUŢA ELENA (1873.11.04)
        • AVRAM PERLA (1873.11.11)
        • AVRAM AVRAM (1873.11.12)
        • Open the next 100 entries ... (another 36 entries)
        • Go to the last entry ...
       • 1874 (1874)
       • 1875 (1875)
       • 1865 (1865)
       • 1866 (1866)
       • 1876
       • 1877
       • 1878
       • 1879
       • 1880
       • 1881
       • 1882
       • 1886 (1882.03.20)
       • 1883
       • 1884
       • 1885
       • 1887
       • 1888
       • 1889
       • 1890
       • 1891
       • 1892
       • 1895
       • 1893
       • 1894
       • 1899
       • 1897
       • 1898
       • 1896
       • 1900
       • 1901
       • 1901
       • 1903
       • 1902
       • 1904
       • 1905
       • 1906
       • 1907
       • 1908
       • 1909
       • 1910
       • 1911
       • 1912
       • 1913
      • LITERA „B”
      • LITERA "C"
      • LITERA „D”
      • LITERA "E"
      • LITERA "F"
      • LITERA „G”
      • LITERA „H”
      • LITERA „I”
      • LITERA „J”
      • LITERA „L”
      • LITERA „M”
      • LITERA „N”
      • LITERA „O”
      • LITERA „P”
      • LITERA „Q”
      • LITERA „R”
      • LITERA „S”
      • LITERA „Ş”
      • LITERA „T”
      • LITERA „Ţ”
      • LITERA „U”
      • LITERA „V”
      • LITERA „Z”
      • LITERA „K”
      • LITERA „W”
      • LITERA „X”
     • IS-F-00075 Opise Colecţia de Stare Civilă Oraş Iaşi - morţi
     • IS-F-00075 Stare Civilă Oraş Iaşi (1865-1905)
    • IS-F-00076 Judecătoria I urbană Iaşi / Tribunalul Popular Iaşi / Judecăptoria Populară Iaşi (1876-1952)
    • IS-F-00077 Flotila Galaţi (1883-1896)
    • IS-F-00079 Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi (Universitatea Mihăileană) / - Facultatea de Litere / - Facultatea de Chimie / - Faculta... (1866-1955)
    • IS-F-00088 Revizoratul Şcolar Iaşi (1864-1938)
    • IS-F-00089 Comitetul Provizoriu al Comunei Urbane Iaşi / Sfatul Municipal Iaşi / Eforia Oraşului Iaşi / Sfatul Orăşenesc / Primăria... (1832-1968)
    • IS-F-00091 Seminarul "Veniamin Costache" Iaşi / Şcoala pentru învăţătura feciorilor de preoţi / Seminaria centrală de la Socola (1834-1939)
    • IS-F-00092 Baroul Avocaţilor Iaşi / / Baroul Avocaţilor / Colegiul Avocaţilor Iaşi / Colegiul de avocaţi al Regiunii Iaşi / Colegiu... (1865-1966)
    • IS-F-00093 Mitropolia Moldovei (1802-1906)
    • IS-F-00095 Comitetul Central de Inspecţie Şcolară (1849-1881)
    • IS-F-00098 Academia Mihăileană (1835-1860)
    • IS-F-00099 Liceul Naţional „Mihail Sadoveanu” (fostă Şcoala medie de băieţi Mihail Sadoveanu din Iaşi, date extreme 1861-1953) (1861-1953)
    • IS-F-00100 Gimnaziul „Alexandru cel Bun” Iaşi (1865-1937)
    • IS-F-00105 Epitropia Generală a Spitalelor „Sf. Spiridon” Iaşi (1824-1947)
    • IS-F-00106 Societatea pentru învăţătura poporului român (1867-1948)
    • IS-F-00107 Societatea Creditul Urban (1893-1949)
    • IS-F-00108 Inspectoratul Regional Şcolar Iaşi (s. d. (sine dato))
    • IS-F-00109 Şcoala Primară de Fete Tătăraşi , Iaşi „Hatmanul Nicoară” (1864-1943)
    • IS-F-00110 Fundaţia Regală „Regele Ferdinand I” (1931-1947)
    • IS-F-00117 Colecţia „Melchisedec” (1847-1891)
    • IS-F-00118 Banca Naţională – Sucursala iaşi (1922-1949)
    • IS-F-00119 Banca Românească – Sucursala Iaşi (1941-1950)
    • IS-F-00122 Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi (1868-1950)
    • IS-F-00123 Liceul de Fete „Oltea Doamna” Iaşi (1865-1965)
    • IS-F-00125 Camera de Muncă / (1941)
    • IS-F-00126 Academia de Arte Frumoase Iaşi (1859-1950)
    • IS-F-00127 Institutul de Artă „Matei Millo” (1948-1951)
    • IS-F-00129 Parohia Bisericii Banu (1838-1951)
    • IS-F-00130 Judecătoria de ocol rural Popricani (1948-1951)
    • IS-F-00132 Judecătoria II urbană Iaşi (1886-1949)
    • IS-F-00133 Judecătoria I mixtă Iaşi (1926-1949)
    • IS-F-00134 Judecătoria II mixtă Iaşi (1926-1949)
    • IS-F-00135 Judecătoria de ocol rural Voineşti (1909-1949)
    • IS-F-00139 Primăria Comunei Scânteia (1864-1955)
    • IS-F-00140 Primăria Comunei Codăieşti (1864-1930)
    • IS-F-00141 Primăria Comunei Tăcuta (1864-1948)
    • IS-F-00142 Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi (1879-1970)
    • IS-F-00144 Rezidenţa regală a Ţinutului Prut (1930-1940)
    • IS-F-00145 Seminarul Teologic Huşi (1852-1934)
    • IS-F-00146 Curtea cu Juri Iaşi / Curtea cu Juraţi Iaşi (1913-1938)
    • IS-F-00147 Directoratul Ministerial VI Moldova Iaşi (1930-1934)
    • IS-F-00149 Camera de Agricultură a Judeţului Iaşi (1926-1948)
    • IS-F-00150 Inspectoratul General Sanitar Iaşi (1920-1949)
    • IS-F-00151 Oficiul de Reconstrucţii Moldova (s. d. (sine dato))
    • IS-F-00152 Parohia Sf. Neculai (Nicolae) din Iarmaroc / Parohia Sf. Nicolae Socola-Iasi (1827-1892)
    • IS-F-00153 Casa Asigurărilor Sociale Iaşi (1912-1949)
    • IS-F-00155 Ateneul Popular Tătăraşi (1921-1950)
    • IS-F-00161 Fabrica de Spirt „Fermentul” (1941-1947)
    • IS-F-00162 Comitetul Democratic Evreiesc (1948-1951)
    • IS-F-00163 Penitenciarul Iaşi (1910-1950)
    • IS-F-00164 Primăria Comunei Ruginoasa (1945-1950)
    • IS-F-00167 Primăria Comunei Mirceşti (1864-1950)
    • IS-F-00172 Şcoala Comercială Practică „N.V. Ştefăniu” Iaşi (1922-1935)
    • IS-F-00173 Parohia Bisericii Golia (1863-1913)
    • IS-F-00174 Parohia Bisericii Vovidenia (1860-1907)
    • IS-F-00175 Colecţia „N. A. Bogdan” (1853-1938)
    • IS-F-00176 Institutul de Igienă Iaşi (1929-1955)
    • IS-F-00179 Banca Populară a Profesorilor Iaşi (1939-1949)
    • IS-F-00180 Parohia Bisericii Bărboi din Iaşi (1863-1909)
    • IS-F-00181 Parohia Bisericii „Sf. Vasile” Tătăraşi (1873-1875)
    • IS-F-00182 Pretura Plăşii Tg. Frumos (1919-1950)
    • IS-F-00184 Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi (1856-1959)
    • IS-F-00185 Şcoala Primară de Aplicaţie de pe lângă de Băieţi „Vasile Lupu” Iaşi (1887-1957)
    • IS-F-00192 Inspectoratul Statistic Regional Iaşi (1950)
    • IS-F-00193 Direcţia Regională de Statistică Iaşi / (1951-1992)
    • IS-F-00197 Biroul Cenzorului Statistic Bucium (1946-1950)
    • IS-F-00200 Judecătoria de Muncă Iaşi (1933-1947)
    • IS-F-00203 Liceul Comercial Evreiesc Mixt (1940-1944)
    • IS-F-00204 Inspectoratul Tehnic Cadastral al judetului Iaşi (1864-1953)
    • IS-F-00206 Căminul de Cultură Judeţean „Unirea” Iaşi (1931-1956)
    • IS-F-00210 Pretura Plăşii Paşcani (1919-1950)
    • IS-F-00211 Pretura Plăşii Mirceşti (1925-1950)
    • IS-F-00212 Pretura Plăşii Lespezi, judeţul Baia (1932-1950)
    • IS-F-00213 Inspectoratul de Jandarmi Iaşi (1918-1949)
    • IS-F-00214 Inspectoratul Regional de Poliţie (1915-1951)
    • IS-F-00215 Circa I-a de Poliţie (1915-1930)
    • IS-F-00216 Circa a II-a de Poliţie (1916-1948)
    • IS-F-00217 Circumscripţia a III-a de Poliţie Iaşi (1924-1952)
    • IS-F-00218 Circumscripţia a IV-a de Poliţie Iaşi (1912-1954)
    • IS-F-00219 Circumscripţia a V-a de Poliţie Iaşi (1915-1950)
    • IS-F-00220 Circumscripţia a VI-a de Poliţie Iaşi (1926-1948)
    • IS-F-00222 Comisariatul Poliţiei Palatului Administrativ (1942-1948)
    • IS-F-00223 Corpul IV de Armată, Consiliul de Război (1861-1947)
    • IS-F-00226 Circumscripţia Agricolă Ungheni (1931-1940)
    • IS-F-00232 Universitatea Populară din Ungureni – Botoşani (1927-1950)
    • IS-F-00233 Pretura Plăşii Podu Iloaiei (1919-1950)
    • IS-F-00234 Comitetul Provizoriu al Comunei Bălţaţi / Primăria Comunei Bălţaţi (1927-1947)
    • IS-F-00235 Primăria Comunei Buznea (1932-1950)
    • IS-F-00236 Primăria Comunei Prigoreni (1932-1945)
    • IS-F-00237 Primăria Comunei Războieni (1939-1951)
    • IS-F-00238 Primăria Comunei Lungani /Sfatul Popular al Comunei Lungani (1921-1955)
    • IS-F-00239 Parohia Bisericii Sf. Dumitru-Prigoreni, com. Braiesti (1897-1909)
    • IS-F-00240 Laboratorul de Chimie Iaşi (1885-1949)
    • IS-F-00241 Fabrica de Ţigarete Iaşi (s. d. (sine dato))
    • IS-F-00242 Şcoala Medie Serală a Ministerului Forţelor Armate -Iaşi (1952-1959)
    • Open the next 100 entries ... (another 306 entries)
    • Go to the last entry ...
   • BACĂU
   • BOTOȘANI
   • NEAMȚ
   • SUCEAVA
   • VRANCEA
   • VASLUI


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional Iași