ANR IS (niv.Arhivă)

Archive plan context

 

Informații de identificare (ISDIAH)

Identificator (ISDIAH):ANR-Iaşi
Forma autorizată a numelui:Arhivele Naţioanle - Serviciiul Judeţean Iaşi (SJAN Iaşi)
Forme paralele ale numelui:EN: The National Archives - Iasi County Division
FR: Archives Nationale - Departement de Iasi
Tipul instituţiei deţinătoare de arhivă:Arhive Naționale
 

Informații de contact

Localitate și adresă:Iaşi, B-dul Carol I nr. 26
Nr. telefon:0232/307901 (secretariat), 0232/307902 (relații cu publicul), 0232/307900 (șeful serviciului)
Nr. fax:0232/267635
Adresa e-mail:iasi@arhivelenationale.ro
Persoane de contact:Şef serviciu, Florin Cîntic
 

Informații de descriere

Istoricul instituţiei deţinătoare de arhivă:Istoria oficială a Arhivelor Statului din laşi a început la 1 ianuarie 1832 prin legiferarea înfiinţării sale în Regulamentul Organic al Moldovei. Ideea era mai veche - preocupări pentru organizarea arhivelor s-au constatat şi în secolul fanariot -, însă Pavel Kisselef, în timpul administraţiei ţariste din Principate (1828-1834), în 1829, reclama organizarea circulaţiei actelor şi necesitatea păstrării lor în arhive bine organizate.
Astfel, în 1838, la propunerea Arhivelor Statului, Ministerul Justiţiei, aprobă "instrucţiile pentru chipul cum să se pregătească pe la tribunale actele ce se trimit la Arhiva Statului şi cum să se înapoiască Arhivei actele ce se vor trage de la dânsa".
Restructurarea instituţională a "epocii marilor reforme" a mutat, la 4 aprilie 1862, Arhivele Statului din Moldova de la Ministerul Justiţiei la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, totodată, înfiinţându-se Direcţia Generală a Arhivelor Statului, cu sediul în Bucureşti. Arhivele Statului din laşi erau "provizoriu... Arhivă Sucursală, cu depozite administrative şi judecătoreşti. Personalul ei fiind compus din un cap şi doi copişti".
După alte câteva reglementări juridice (4 martie 1865, 4 martie 1869), la 11 iulie 1872, se adoptă noul Regulament al Arhivelor Statului nr.l236, care va rămâne în vigoare până în anul 1925, stipulând dependenţa acestora de Ministerul Instrucţiunii Publice. Potrivit ultimei legi, exista Direcţia Generală la Bucureşti, iar în ţară se înfiinţau patru direcţii regionale, la laşi, Cluj, Cemăuţi şi Chişinău, care controlau arhivele tuturor instituţiilor şi le obligau să depună materialul documentar mai vechi de 30 de ani la Arhive. Selecţionarea sau înstrăinarea documentelor se făcea cu acordul Arhivelor Statului, care, de asemenea, aveau dreptul de a elibera copii legalizate, de a face traduceri după acte vechi.
După reorganizarea din anul 1959 s-au creat Arhive ale Statului în toate oraşele reşedinţă ale unităţilor administrative.
Decretul nr.472/1971 a fost în vigoare până la 1 aprilie 1996 când preşedintele României a promulgat noua Lege a Arhivelor Naţionale. Preluând şi corectând principiile din vechea legislaţie, s-a încercat corelarea cu principiile de organizare a Arhivelor altor state. De asemenea, Arhivele Statului se transformă în Arhivele Naţionale, forul tutelar este Ministerul de Interne, iar filialele devin Direcţii Judeţene ale Arhivelor Naţionale. Totodată, s-a reînfiinţat Facultatea de Arhivistică. Noua lege precizează că Arhivele Naţionale administrează Fondul Arhivistic National, controlând toţi creatorii de arhivă; Arhivele Naţionale acordă asistenţă de specialitate instituţiilor creatoare de arhivă, fie ele publice, fie particulare; preiau documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic Naţional; evaluează apartenenţa documentelor la Fondul Arhivistic Naţional ş.a.m.d.
În urma restructurărilor intrate în vigoare la 25 noiembrie 2009, instituţia a devenit serviciu judeţean.
Atribuții/sursele de autoritate:SJAN Iaşi are competențe în aplicarea prevederilor legii Arhivelor Naționale (nr 16/1996), cu modificările și completările ulterioare.
Arhiva curentă și politica de colectare:În conformitate cu Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, SJAN Iaşi preia de la creatori și deținatori documentele cu valoare istorică.
Clădirea (clădirile):Activitatea SJAN Iaşi se desfăşoară într-o clădire,la adresa mai sus menţionată .
 

Informații despre acces

Programul pentru public:Program Relaţii cu Publicul:
luni, marţi:
- primiri cereri: 9.00-12.00
- eliberări răspunsuri:14.00-16.00
miercuri:
- primiri cereri: 9.00-12.00
- eliberări răspunsuri: 15.00-16.00
joi:
- primiri cereri: 9.00-12.00
- eliberări răspunsuri:15.00-18.00
vineri:
- eliberări răspunsuri: 9.00-12.00
Sala de studiu:
luni, miercuri, : 8.30-15.30;
marți, joi: 8.30-18.00
vineri: 8.30-13.30
Condiţii şi cerinţe pentru acces şi folosire:Accesul la cercetare se realizează în baza unui permis eliberat gratuit, în urma prezentării unui act de idenitate valid şi a completării unei cereri.
 

Informații despre servicii

Servicii de cercetare:Cerecetarea se desfăşoară prin intermediul Sălii de studiu aflată în sediul SJAN Iaşi.
Servicii de copiere:Documentele pot fi fotocopiate cu aparatul propriu digital sau xerocopiate, în urma completării unei cereri şi a achitării unei taxe zilnice de 7 lei, respectiv 1 leu/pagina de xerox, în contul IPJ Iaşi: RO31TREZ40620330108XXXXX (Cod fiscal 4541831), deschis la Trezoreria Iaşi.
Spaţiile pentru public:Sala de studiu
 

Informații de control a descrierii

Ident instituție/persoană responsab. descriere:SJAN Iaşi
Reguli şi/sau convenţii folosite:ISDIAH
Status continut descriere:Finalizată
Nivelul de detaliere a descrierii:Parțial
Datele creării, revizuirii sau anulării:2015-05-12
Grafia:limba română
 

Usage

Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-is.arhivelenationale.ro/cautare-is/detail.aspx?ID=48074
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional Iași